paganism
если друг, то садись возле нашего костра....
Вступ

Актуальність заключається в тому, що у наш час такий феномен як неорелігії, а саме неоязичництво набуває все більшої популярності, в тому числі і в нашій країні і даною новизною починають цікавитись.
Об’єктом даного дослідження є НРР в Україні.
Предметом є особливості впливу нових релігійних традицій на формування молодіжної субкультури.
Метою цієї роботи є аналіз ролі і місця НРР у формуванні молодіжної субкультури.
Завданнями даної роботи є визначення понятійного статусу НРР . Аналіз існуючих методологічних підходів в дослідженні феномену НРР. Розкрити передумови виникнення НРР і їх розповсюдження, зокрема на території України, на прикладі неоязичництва. Виявити найпопулярніші форми НРР в Україні. Проаналізувати вплив НРР на формування молодіжної субкультури в різних її формах
Методологія аналіз та синтез, порівняльно – історичний метод, соціологічний та автобіографічний.
Що таке язичництво? Що являє собою цей феномен та яке місце займає у сучасній культурі? Які його види та характеристика?
В язичництво входять такі культурні аспекти, як шаманізм, магія, тотемізм, фетишизм, анімізм.
Неоязичництво – це релігія, відтворена в основному в 70-і – 90-і роки ХХ століття.
Неоязичництво на основі північних традицій називається – асатру.
Також існують кола, що сповідують та реконструюють слов’янські язичницькі звичаї.
Суспільними зусиллями археологів, філологів, письменників, художників, дослідників(Дж.Р.Р.Толкієн, Р.Блюм) робиться не просто реконструкція давніх міфів та культів, але й конструювання нових міфів та легенд, що утворюють новий язичницький феномен. Аспекти язичництва не зникали з нашої культури, а лише трансформувалися у новий соціо-культурний та філосовсько-релігійний феномен. А у сучасній культурі широкого розповсюдження набули давні міфології, шаманізм та ін.
До популярних в Україні форм НРР можна також віднести неошаманізм та вікку.
Неоязичництво дуже часто плутають із сатанізмом та демонічними релігіями. Але насправді ніякого відношення один до одного ці незалежні та різнобічні форми віри не мають. Нестандартне та незвичне - єдине, що їх споріднює в наш час. Але язичництво через міфи, стереотипи, острахи та інші фактори є маловідомим більшості населення та незрозумілим і тому є актуальним для нашого соціуму.
Віра із самого початку існування людства була невід’ємним його співучасником. Але вона була та залишається різною за своєю формою та вираженням.
Двадцяте століття стало епохою справжнього відродження язичництва - як культурного, так і практичного. Нове язичництво, що буквально захлиснуло Європу і Північну Америку, «відновило в правах» давню віру, додавши їй офіційного статусу, а в художній літературі склався напрямок, що одержав назву «фентезі», що спирається на сюжети міфології різних народів. Іншими словами, міфи знову знайшли «плоть і кров», і вправі розраховувати на прихильну увагу публіки.
Багато специфічних культурних заходів сьогодні відбуваються у неоязичницькому контексті. Завдяки сформованій у культурі моді на цей феномен.
Достатньо подивитись на ритуалізацію спортивних змагань, програм телебачення, широке розповсюдження магії, окультизму та різновидів гадань.
До другої половини ХХ ст. ця проблема не вивчалась. Можна відмітити лише деякі публікації : Г. Шнейдера, М. Єгаптейна, П.Слотердайка та ін. В них був підмічений феномен зародження неоязичництва.
Але 90-ті р. ХХ ст.. змінили це. З’явилось багато публікацій, які досліджували неоязичництво, як реальність, що існує в сучасній культурі. Інтернет також був джерелом широких знань про ідеї, програми неоязичницьких організацій.
Гіпотеза – НРР у наш час відіграє важливу роль у формуванні молодіжних субкультур в Україні.
Не дивлячись на кількість робіт по язичництву та неоязичництву, на сьогоднішній день дуже мало спеціальних монографій та дисертацій, які б були присвячені аналізу неоязичництва у сучасній культурі.
Значення роботи це бажаний поступ в дослідженні цієї теми.
Для культурологів це також важливе питання, бо досліджуючи духовні потреби можна зіткнутися із вибором нестандартного релігійного шляху. І нашим завданням є дослідження цього культурного аспекту.