paganism
если друг, то садись возле нашего костра....
Згаданий «світ серединний» - інакше Мідгард - у «еддичній моделі» світобудови виступає як центр всесвіту, як осередок фізичних і духовних сил і енергій, вищий принцип всесвіту, уособлення сокровенної, божественної мудрості. Відповідно до міфу, Мідгард був створений богами з вій Іміра.
Приведений фрагмент цікавий ще і тим, що в ньому мимохіть описується горизонтальна модель скандинавської міфологічної світобудови: у центрі цієї моделі розташований Мідгард, сонце світить з півдня, тобто саме південь виступає уособленням світлоносного, благого початку; протипоставлений півдневі північ асоціюється з пітьмою і смертю; на сході знаходиться Утгард - зовнішнє, «чужий», неосвоєний простір, обитель ворожих богам справжніх велетнів - хримтурсів. Більш того, у цій моделі південь і захід співвідносяться з верхом, а північ і схід - з низом; перший завжди визнається благим, чистим, святим, піднесеним, тоді як другий - кепським, «нечистим».
До речі сказати, відгомін цієї горизонтальної моделі знаходимо в культовій епопеї Дж. Р. Р. Толкієна «Володар Кілець», значною мірою натхненній скандинавськими міфами: край зла Мордор у Толкієна міститься на сході, а конфронтуючі йому «світлі землі» - на заході і навіть на «3аокраїнному 3аході». У літературознавчих роботах, присвячених епопеї Толкієна, неодноразово проводилися паралелі між цією бінарною опозицією і протистоянням Сходу і Заходу в політиці ХХ сторіччя, однак сам Толкієн в інтерв'ю багаторазово спростовував яку-небудь політичну ангажированість свого твору.
Якщо говорити про міфологічні моделі світобудови, то слід зазначити, що порівняльне вивчення багатьох міфологічних систем, насамперед індоєвропейських, дозволило відокремити дві моделі цього роду - модель горизонтальну, або просторово-структурну (В.Н. Сокир), і модель вертикальну, або просторово-динамічну. Для першої характерно позначення центра і чотирьох (або восьми) сторін світу і представлення світу як землі, з усіх боків оточеної водою - Світовим океаном. У випадку скандинавської міфології центром, як уже згадувалося, є серединний світ Мідгард (зі своїм центром - Асгардом), сторони світу уособлюють чотири карлика-цверга, імена яких відповідають «географічним координатам» (Нордри - північний, Судри - південний, Аустри - східний, Вестри - західний), а навколо Мідгарда і розташованого на сході Утгарда простирається Світовий океан, у якому плаває хтонічне чудовисько - змій Йормунганд, інакше називаний «змієм Мідгарда».
Вертикальна проекція міфологічної світобудови, як правило, описується через образ світової гори (наприклад, шумерська й індійська Міру або японська Фудзи) - або через образ світового древа, що з'єднує небо, землю і підземний світ. У скандинавській традиції вертикальна проекція світобудови представлена саме світовим деревом - ясеном Іггдрасиль (інакше Лерад), що з’єднує дев'ять світів.
3.2.3. Верхній світ — Асгард
Одним із трьох основних світів є Асгард – місце проживання асів.
Асгард існує одночасно в двох проекціях міфологічної світобудови: у горизонтальній це - сакральний центр Мідгарда, куди приходять за мудрістю конунги, подібно Гюльві в «Молодшій Едді», (у деміфологізованій версії «Саги про Інглингах» Асгард - столиця деякої Країни Асів, якою правив Один), і він відділений від краю велетнів, інакше Йотунхейма, рікою Івинг, що ніколи «льоду не знала»; у вертикальній же проекції Асгард - верхній світ, світ богів.
Географія Асгарда досить заплутана. Відомо, що в нього проростає кроною Іггдрасиль і що поблизу від крони світового древа знаходиться поле Ідавелль, де боги збираються на раду. З віток ясеня, на яких пасеться олень Ейктюрмир, крапає волога, що дає початок багаточисленим рікам, перерахованим у «Посланні Гримніра»:
Дольи Ширь,
Скорьи Ярь,
Студь И Битвохоча,
Мчица, Жрица,
Рейн и Торопа,
Болтунья и Рева,
Старица и Копьекиша -
вьются вкруг божьих сокровищ, -
Гремуча и Луга,
Вспуча и Круча,
Жада и Ложетеча.

Двиною одна зовется,
Быстриною - вторая,
третья - Вода Велика,
Млеча, Леча,
Буча, Бегуча,
ЛютьиБуря,
Алчица, Волчица,
Доль иНадежа,
Бережа и Непрохожа;
а Звонь и Молонья –
людские реки,
но ниспадают в Хель.
Уява художників по – різному зображували Асгард, розміщений на кроні Світового дерева, з його горами, лісами та повноводними ріками.